Sizden arı ve arıcılık üzerine gelen sorular; Ana ızgarası.

09.2021ana arı ızgarasını görevi! Ana arı ızgarasının; kovan içindeki balın az veya çokluğu ile direk bir alakası yok. Görevi, ana arının kuluçkalık olarak kullanılan alt ana kovan veya üstünde kuluçkalık olarak kullanılacak kattan, ana arının ızgara konulan ilavenin üstündeki bölmelere geçmesini engeller. Böylece, ızgara üstündeki peteklere günlük atılamadığı için, buradaki peteklere arılar, bal birimini yaparlar. Ana ızgarası, standart kovan ölçülerinde olup, adı üstünde araları 5 mm (yarım santim) boşlukları olan plastik bir maddedir. Ana arı, her ne kadar ‘feriştah’ bile olsa, işçi arının gözetimindedir. Tarlacı arı; nektarı veya şerbeti ana arı ızgarası olsa da – olmasa da Ana arının günlük atmasını beklemeden, boş bulduğu göze, yığmaya başlar. İşçi arı; her canlı gibi, önce kendini düşünür. Ana arı ızgarasını koymanız; balın çok olacağı manasına gelmez!  Ama; ızgaranın olumsuz bir etkisinin olacağı muhakkaktır. Şöyle ki; Izgara sayesinde koloninin gücünün zayıflayacağı;  KESİNDİR. 07.2016