Önce Türk müyüz Yoksa Müslüman mı Meluncanlar ve Kalu Bela nedir?

Haziran 04.2024 – Allaha inanış şekli ile. Tevhit İnancı ve İslam neye; Müslüman kime denir.

Allahın yaratıcı olduğuna, varlığına ve birliğine inanmaya Tevhit İnancı; (ile Kalu  Bela’yı birlikte kabul etmek doğru olacaktır)

– Her yerde ve her şeyde Allahın iradesine boyun eğmeye İslam;

Bütün peygamberlerin söylediği; Allahın emir ve yasaklarına doğrudan uyan, tabi olan  kişilere; Müslüman denir.

– Bu konuda eski Diyanet başkanı Ahmet Hamdi Yazır; Ana rahminde C. Allahın emir ve isteklerini kabul eden kemikli et parçasının doğumdan sonra akilbali/büluğ çağına (14 yaşına) girmesi ile!!, Allaha karşı vermiş olduğu, kendisini yaratanın Allah olduğu taahhüdü ile, sözünün yerine getirilmesine, Müslüman olma devresi diye adlandırmaktadır.

Firavunun ve Hz Musa’nın önünde sihirbazlar; Şuara suresi 47 ve 51. ayetleri arası belirtildiği gibi kendileri için; – Musa ve Harunun rabbine iman eden ilk kişileriz, demektedirler.

Allah’ın İnsanoğluna  ilk emri ‘oku’. Ama sadece papağan gibi Arapçasını değil, anlamını bilmek için, Türkçesini de okuyup öğüt almamız emredilmektedir. Öğüt, insanların anladığı dil ile olursa anlaşılır. Ben dilimi Türkçe olarak seçmedim. Cenabı Allah bana bu şekilde lütfetti. Dünyada dilleri ayıran C. Allahtır. —-

Bir anketör evimize gelmiş ve kapıdan o gün için üniversitede okuyan kızım ile yeğenime sorular soruyor, cevapları işaretliyordu. Böyle bir anı kaçırmak istemezdim ama üniversitede okuyan iki genci, bu durum ile baş başa bırakmak istedim.

Neden sonra gençlere,  soruların ne olduğunu sordum. Bir kaç soru ve verdikleri cevapları onaylamam dan sonra kızım Ayşegül:

– Baba, bize – ” Biz önce Müslüman mıyız  yoksa   Türk müyüz ?”, diye sordu. Peki ne dedin?

– Önce Müslümanız, dedim. Yeğenime dönerek; Sence diye sorduğumda, o da Müslümanız, diye cevap verince, daha önceden bilgi sahibi olduğum Meluncanlar aklıma geldi. Ve başladım bu olayı aktarmaya.

ABD’ nin Atlas Okyanusuna bakan Virginia ( Virjinya) Eyaletinin Apalaş Dağları bölgesinde yaşayan bir Amerikalı, hastalanıyor. Yapılan tetkikler sonucunda bu kişideki hastalığın Akdeniz anemisi humması teşhisi konuluyor.

Bu hastalık; Akdeniz bölgesi etrafında yaşayan tüm ülke ve insanlarında görülen bir tür kan hastalığıdır. Yaptıkları tıpbi genetik araştırmaları neticesinde Atalarının Akdeniz havzası ülkelerinden Türk! olduğu  bulgusuna erişirler. Bazı gelenek ve göreneklerinin; Türklerin gelenek ve görenekleri ile ortak olduğunu fark  ederler. Öyle ise Türkler oraya nasıl gittiler?

-tarihi gerçek, alıntı- Yaklaşık 1580 – 1620 yılları arasında Portekiz, İspanyol ve İngilizlere esir düşüp, bu ülkelere ait savaş ve ticaret gemilerinde esir – forsa olarak bulunan Arap / Osmanlı Türklerinin bir bölümü, bir vesile ile yeni kıta Amerika’nın Virginya eyalet topraklarına mecburen veya kendi istekleri ile ayak basmışlar.

Meluncanlar ismi nereden geliyor? Abd’ye ayak basan ilk Müslümanların, kılık kıyafet ve inanç şekillerinin Avrupalı göçmenlere göre olan farklılıklarından dolayı, bu kişilere kötü manasında, ‘Mel’un‘ benzetmesi yapılmış. Zamanla mel’un tabiri bir topluluk adı olarak kalmış.

Yazımızın konusu; Önce Müslüman’mıyız yoksa Türk’mü ? sorusu doğrultusunda  Kızıma ve yeğenim Şükrü’ye bu gelişmeleri aktardıktan sonra, şu noktayı vurguladım.

Sonuç olarak biz; Önce Türk ve Sonra Müslümanız, dememden sonra yeğenim Şükrü :

– Amca, anlattıkların ‘ cuk ‘ oturdu, ifadesini kullandı.

Burada ister istemez insanın aklına “KALU BELA”  görüşü gelebilir. Kalu bela’dan kasıt: Cenabı Allah; İsrafil A.S.ma,  -Kıyametin ‘an’ öncesi, Sur’a üflemesini emredeceği ana kadar yaratacağı bütün insanlara A’raf suresi 172. ayetinde;

– (Dikkatinizi çekerim! Bu ayette sadece Ademin demiyor. (Yahudi- Hristiyan dahil) Adem oğullarının diyor. Hani Rabbin; Adem oğullarının bellerinden zürriyetlerini alıp onları kendi nefislerini, kendi benliklerine şahit tutarak şunu sormuştu.

-‘Ben Rabbiniz değilmiyim? diye soruyor.  Dikkat ediniz! Sizi Müslüman olarak yarattım, demiyor.

Ana rahmindeki canlı; ‘Evet Rabbimizsiniz‘ demişlerdi. C. Allah; Kıyamet günü ‘Biz bunlardan habersizdik!’ demeyesiniz, diye sormakta ve söylemektedir.

Araf suresi 172. ayetinde Allah- Adem oğullarının  zürriyetlerini aldığını belirtir. Bu ayet üzerinden İlk Adem’i kast ettiğini yorumlamayın. Oğullarından, diyor. Kuranın Ali imran 6 ve Müminün suresi 14. ayetinde hamile kalma şekli anlatılmaktadır. Sırası ile önce sulu meni/cenin ana rahmine yerleşiyor. İkinci aşamada bu cenini ana rahmine yapıştırıyor. Üçüncü bir müddet sonra ana rahminde bu sıvıya et ve kemik bürümü verdiğini Cenabı Allah bizlere bildiriyor.

1..Rahimlerde sizlere dilediği şekli veren O’dur. 2.. Sonra onu, bir başka yaratılışta yeniden kurduk.. ayeti devamında C. Allah Cenini; et ve kemik şekline çevirdiği 2. safhada ANA RAHMİNDEKİ bu canlıya- Ben senin Rabbin değilmiyim? diye sormaktadır.

Hak Dini Kuran Dili eserinin 5. bölüm 167. sayfasında Ahmet Hamdi Yazır yukarıdaki sureler hakkında;

Anne rahminden önce tüm insanlar, 1. evrede erkek bünyesinde sperm/cenin halindedir. 2. evre Anne rahmidir. Sıvı halden, et ve kemik bürünümü ile insani şekle döndürülen varlığa C. Allah kendi nefsinden ruh ve can veriyor. Sonra ana rahmindeki bu görüntüyeBen senin Rabbin değil miyim? Diye sormasının nedeni olarak!

Allahın varlığına  birliğine; Ölünceye kadar verdiği bütün lütufların kendisinden olduğuna; Yaşadığı an ve ölümünden sonrası bedeni üzerinde her türlü tasarrufun Allah katında olduğunu; kabullenmesidir. Şeklinde yorumlamaktadır.

Bizler, bu dünyada İlahi varlığın bir lütfuyuz. Ana rahminde iddia, inat, terbiyesizlik, ahlaksızlık, şeytanlık ve Allahı reddetme yetisine sahip olmayan melaike idik. Allahın her istek ve emirlerini ‘Bi Hak Üzere’ kabul etmişiz. Öyle bizlere anlatıldığı şekli ile Adem AS var edildiği anda bu olay, olmamıştır.

Çocuk kaç yaşında akıl baliğ  ve Müslüman olur?

1970 basımı bir kitapçıkta Eski Diyanet İşleri Bşk Ömer Nasuhi Bilmen Çocuk 14 yaşında akilbali olur, diyor. Hangi dine geçeceğine (anne babası değil) kendisi karar verir, diyor.

  • Zerdüşt inancında bile bu dine mensup olma yaşı; 15 tir.
  • Diyanet İşleri Başkanlığımız ise!  4 yaşındaki çocuğa Cenabı Allahın yüklemediği ‘yükü’ mecbur etmektedir. Sanırsınız ki! Bu 4 yaşındaki çocuğu Mekkeye hafız diye yollayacaklar.

Dikkat ediniz; Ahmet Hamdi Yazır ve Ömer Nasuhi Bilmen; Bazı müfessirlerin Fussilet 11. Ayetini öne çıkarmasını kabul etmiyor. Bir Çocuk akil bali olunca kendi dinini seçme hakkına sahiptir, diyor.

Bu bilgi ve iddia doğrultusunda olan kişilere, ben (mecit) şunu sorarım! Sabı / Sabi kime denir? Hangi manaya gelir?

S. Ahmet Camisi şadırvanlığında, Türkçe ve İngilizce yazdırıp asılmış peygamberler tarihi, bir belge özelliğinde sergilenmektedir

Dikkat ederseniz, bütün peygamberler için S.A.V. ifadesi var.  Hz İbrahim için, Tek Allaha inanan Müslüman ifadesi var. Müslüman ve Müslümanlık sadece Hz Muhammed ve inananlaramı ait?  Yahudilik ve Hristiyanlıkta da, Tevhit – Tek Allah emri var. Ocak 2014     Mecit  ALBAYRAK