Kovanlarda yağma olayı var ise!

YAĞMA olayı veya şüphesi bile var ise: 09.2022 – Şüphe bile etseniz! hemen uçuş deliğini KAPATINIZ. En az 30 dakika kapalı tutunuz. Kovan önünde uçuşların yok veya azaldığını ve arıların  çoğunun  kovan üzerine konduğunu gördüğünüzde, uçuş tahtasını açınız. Uçuş tahtası, kovan üstü veya yerde birbirine C şeklinde sarılan ve saldıran arıların varlığını ve çokluğunu görüyorsanız bilin ki, O kovanda  yağma durumu var demektir.

Yalnız, kovan içindeki  arıların hava almasını engelleyecek şekilde  kapatmayın. Uçuş tahtası delikli veya, kovanınız alttan polen tuzaklı ise, sorun yok. Yağmaya gelen ilk arılar, yanlardan kovana girmeye çalışırlar. Bunlar, öncü yağmacı arılardır.

Esas yağma ise, sürü halinde önden olur. Yağmanın oluşması ile, her yönden saldırıya geçerler. Yağmaya gidecek arı, hangisidir! derseniz: Kovanlıkta sayısına güvenen her kovandaki arı Kendini kolonisini savunmayan, uysal, zayıf gördüğü kovanı yağmalar. Mesela, 3 çitalık bir arı kolonisi bile!, kendini savunmuyor ise! Bir çitalık arısı olan kovanın arıları bile, bu 3 çitalık kovanı yağmalar.

Yağmaya uğrayan kovandan çıkan arıların üzerine un, pudra şekeri serper iseniz, yağmaya gelen arıların hangi kovana girdiğini görürsünüz. İlaveten, Uçuş deliğini kapattığınızda, etrafta uçuşan arıların üzerine fısfıs ile su püskürtmek, yağmacı ve diğer arıların sakinleşmesini, sağlıyacaktır.  Genelde yağma olayı Temmuz ayından itibaren başlar.

Size, yağma olayını yok edebilecek bir önerim var.

Bakım yapacağınız kovanın uçuş deliğini kapatınız. Sonra üstünü açıp, her türlü bakımını, oyalanmadan yapınız. Sonrası tamamen kapatınız. Uçuş deliğini en az 30 dak. acmayınız. Bu kovanın arıları, nektar yüklü geldikleri için, direk kendi kovanlarının dışına yapışırlar. Başka kovanlara saldırmazlar.

Hatta, Baktığınız kovanın ağzı , bütün bakım işi bitinceye kadar kapalı olsun. Böylece daha rahat çalışırsınız. Kovanın üsütünüde kapattığınızda, yagmacı arı dışarıya çıkamadığı için, içeride bu arılar tarafından öldürülür. Öldürülen yağmacı kendi kovanına gidip haber edemeyeceği için, yağma olayı olmaz. Yalnız bu uygulamayı temmuz ayından itibaren her seferde yapmanız ŞART. Gerekirse, kovanlarınızı 1 – 2 saat kapalı tutun. 50 – 100 arının ölmesi, bir kovanın yok olmasından iyidir. 07.2019