Küçük kovanların önemi.

ruşet kovanı: 01.2022-  İki çitalık bir arının, 10 çitalık bir kovanda bekletilmesi gerekmez. Normal 5 çitalık Ruşet kovanlar, az sayıdaki çitalı arıların saklanılmasını temin eder. Veya yedek analı arıların bir süre orada bekletilmesi için uygundur. Ayrıca, falan yerdeki oğul arısının alınması, veya dağda keşfettiği koloniyi kovana almak için taşınması ve kullanımı, eftaldir. 12.2012