Adem As ve Hz Muhammet arası

1960 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış olan Ömer Nasuhi Bilmen‘e ait 1970 basımı bir kitapcık ile, 2014 basımı Tevrat kitabından sağladığım alıntı eşliğinde Adem A.S. doğumunun İnsanlığın  başlangıcı ve tarihi olarak sıfır (0) olduğu bilgimiz üzerinden gidersek (gerçeği CC bilir), Adem AS dan günümüze değin kaç yıl geçtiğini rahmetli Ömer hocamızın YORUMU  ile kişisel araştırmalarımla birlikte paylaşmak istedim.

04.2023 – Bilgilerinize; Burada belirttiğim yaşam tarihleri, çoğunlukla Tevrat sonrası İncil ağırlıklıdır. Adem AS yaradılış tarihini (sıfır) 0 kabul ettiğimizde Adem as (tevrata göre) 930 yıl yaşadı.

 • Adem AS sonrasından itibaren!
 • Adem As 130 yaşında iken doğan 3. oğlu. Kendinden sonra peygamber olan Şit As. -Kuranda ismi geçmez. -Tevrat ve İncilde adı peygamber olarak geçer. – kaynak; tr.wikipedia.org) Şit, toplam 912 yıl yaşadı.
 • Kuranda adı geçen peygamber İdris As. (Tevrattan > -Adı Hanok- Adem As mın, 7. göbekten torunu. 365 yıl yaşamış, Bu yaşı zamanında; Allah tarafından öldürülmeden, Allah, kendi katına canlı olarak çıkarttığı yazılıdır. ( Tevratta adları art arda sıralı ve peygamber olarak geçen kişilerin yaşadığı süreleri toplarsak!! Adem As sonrası, Nuh As zamanında olan tufanın oluş tarihi 4342 yılı oluyor! )
 • 2242 sene sonra, Nuh Tufanı oldu. Nuh as tufan öncesi sonrası toplam 950 sene yaşadı.
 • 3337 yıl sonra İbrahim AS doğdu, 175 yıl yaşadı ve 3512 yılında öldü. İbrahim As Oğulları İshak ve İsmail As. İshak As’dan sonra oğlu Yakup ve Yakup oğlu Yusuf, peygamber oldu.
 • Yıllardır izlediğimiz Hz Yusuf filminde; Yusuf as ve Firavun Akhenaton akran. Bu şekle göre Yusuf as’mın doğumu MÖ ~ 1380 ve 110 sene yaşayıp MÖ 1270 yılında ölmüş.
 • Firavunlar tarihinden bir örnek. Firavun Akhenaton ve Hazreti Yusuf başlıklı yazımda belirttiğim gibi! Mısır taş ve hiyerolif yazıtlarında Firavun Akhenaton devrine ait yazıtlar kazıtıldıgı gibi; Bu devirde kıtlık olduğuna dair hiçbir kayıt, YOK. ANCAK!
 • Mısır tarihi üç bölümde anlatılıyor. İlk kuruluş yılı olan Antik; Eski ve Geç Mısır. Seyrettiğim bir belgeselde; Akhenaton’dan ± 800 yüzyıl önce yaşamış MÖ 2200 yıllarında hüküm süren Firavun Maren Ra zamanını anlatan taş yazıtlarda;
 • Çocukların bile yenildiği Mısırda kıtlık yılları anlatılıyor. Bu şekle göre Yusuf asmın yaşadığı Mısırda ve hangi Firavun devrinde yaşadı ve kıtlık oldu? MÖ 2200 Firavun Maren Ra zamanında mı yoksa 1380 Akhenaton devrinde mi?
 • Yazıtlarda, kıtlık yılları olarak MÖ 2200 YY gerçek alırsak! Hz Yusuf AS yaşadığı zaman, bu yıllar dememiz lazım. Yada Kuranda konu edilen firavun 2. Ramses değil; Firavun Maren Ra’mı, oluyor?
 • 3748 yıl sonra; Musa AS doğdu. Musa As 80 yaşında 3828 yılında peygamber oldu. 3868 yılında öldüğünde 120 yaşında idi. Abisi Harun as, Musa As dan 3 sene öncesi öldü.
 • Benim Tevrat üzerinden yaptığım araştırmaya göre ise!
 • Musa As. sonra İsa AS kadar ≈ 1450 yıl geçti 3868 + 1450= M.Ö. 5318 +0.0+ M.S. 2022 = İnsanoğlu; 7340 yıldır fani dünyada yaşamaktadır. Bilimsel olarakta, 14,000 yıl.  (Yalnız, bu rakamlarda mantık aramayınız). 
 • İnsanlığın geçmişi, bizlere okutulan tarih ile dinler arası tarihler, kafa karıştıran durumlardır. 27.03.2018
 • Tevrat: Hz Musa peygamber olduğunda 80 yaşında idi- Livescience.com ise, Musa’ya peygamberlik M.Ö. 1313 yılında verildi, diyor. Buna göre Musa as; 1313+80= MÖ 1393 yılında doğmuş oluyor. Bu tarihi! gerçek olarak ele alırsak! Yahudiler; 400 yıllık Mısır hayatlarını 1313 yılında doldurmuş oluyorlar. 1313+400 = M.Ö. ∼ 1713 yıllarında Mısıra gelmiş oluyorlar. Yusuf as, bu YY’da 40 yaşında oluyor. İse! Yusuf As Tevrata göre MÖ 1750 – 1640 yılları arasında 110 sene yaşamış oluyor ki! Bu sefer okuduğumuz tarih kitaplarına göre Akhenaton devrine daha 400 yıl var? Bu ( MÖ 1313) rakamlarına göre ise! Akhenaton devrinde Hz Musa yaşamış oluyor?? Ramses yılına ise daha 100 yıl var??

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir