Dünyada ve Türkiyede Deprem ile Jeotermal enerji bölgeleri.

Bu bilgiler; özellikle ww.livescience.com üzerinden, Bilim adamlarının bilimsel araştırmaları neticesinde açıklanmış teknik bilgiler olup, yorum şekli ile yazmaktayım. 

01.2022 – Önce Tektonik levha/plaka – Fay hattı nedir ?  Elinizdeki kahve fincanı  ve tabak düştü 5-6 şar parçaya ayrıldı. Yapıştırdınız. Tabak, tektonik plakayı, fincan ise fay kırıklarına sahip yeryüzünü temsil ediyor.

Dünyada 8 büyük, 152 küçük tektonik plakanın olduğu açıklanmaktadır.  Bunlar; K. Amerika, G. Amerika, Avrasya, Afrika, Avustralya, Antartika kıtaları ile Pasifik ve Hint Okyanus tabanıdır. Atlas Okyanus tabanı ise, kendine komşu kıta tektoniklerinin birleşim yeridir.

Dünyanın merkezi, basıncın neden olduğu yüksek ısı nedeni ile eriyik ve devamlı hareket durumundadır. Dünya merkezinde oluşan ısı nedeni ile devamlı çoğalan eriyik/magmanın, dünya yüzeyine doğru yaptığı hareket ve basınç neticesinde oluşan lav havuzlarının, ayak bastığımız kimi yerden 5, kimi yerde ise 70 km altında olduğu belirtilmektedir.

Dünya yüzeyinde sıcak suların çıktığı yerler, yeryüzü kabuğu ile magma arasındaki mesafenin en az olduğu yerlerdir. Magma/lav, dünya merkezindeki yüksek ısı nedeni ile sürekli eriyip çoğalma, dışarıya çıkıp azalma yönlü devam etmektedir.

Lav hareketlerinin oluşturduğu yüksek itici basınç nedeni ile tektonik plakaların, birleşim noktalarından özellikle Pasifik plakasının, Asya veya Amerika kıta tabanının altına kaydığı belirtilmektedir.  1. derecede depremlerin oluştuğu bölge,  Pasifik Okyanusu tabanına sınır olan kıta ve ülkelerde olmaktadır. 

Asya/ Amerika/Avusyralya kıtaları 8arası Büyük Okyanusun tabanını oluşturan tektonik  plakanın, kuzeybatı yönünde 7 cm hareket ettigi belirtilmektedir. 

2. faal tektonik plaka ve deprem bölgesi ise; Asya, Avustralya, Endonezya ve Afrika kıtası arasında kalan Hint okyanusu tabanlıdır. Özellikle Hindistan yarımadasının altına giren okyanus plakası, bu ülkeyi Asya içlerine ittirirken Himalaya dağları ve uzantısı üzerinde olan ülke toprakları Tibet, Nepal, Çin, Pakistan, Iran, Türkiye devamında AB karasalında depremlere neden olmaktadır. Bu itme neticesinde Himalaya dağlarının yılda 25 mm yükseldiği belirtilmektedir.

3. tektonik ve deprem bölgesi ise; güneyden kuzeye doğru İzlanda adasının ortasından geçip kuzey kutbuna ulaşan Amerika/Afrika tabanlarının birleşim yeri olan Atlantik tabanıdır. Bu birleşim hattından çıkan lavların daimi tehditi altında olan İzlanda’nın her sene 25 mm doğu /batı yönünde genişlediği tespit edilmiştir.

TÜRKİYE’Yİ ÇEVRELEYEN TEKTONİK PLAKALARIN DEPREME OLAN ETKİSİ : 

27 Ekim 2019 tarihli bir gazete sayfasında Türkiyede deprem konulu bir konferansa katılan Japon deprem uzmanı ve inşaat mühendisi; 

– Türkiyede birbirinden ayrı hareket eden 6 tane  deprem fay plakası olduğunu, bu plakaların ilk hareketinin; Himalayalardan başlayıp Nepal, Gürcistan üzerinden etkilendiğini belirtmiştir.

Bu etkinin, Kuzey Anadolu Fay hattı ile devam edip Yunanistan üzerinden Avrupa kıtasına, Italya ve Ispanyaya kadar uzandığını, Dünyada olası deprem sıralamasında ise Türkiyenin 6. Sırada;

Ölümlü sonuç sıralamasında ise 3. derecede en fazla ölümlerin olduğu deprem kuşağı ve Ülkesi olduğumuzu söylemiş. Uzman kişi;  Deprem şiddetinin 1 artmasının, önceki deprem  şiddetine göre etkisinin, 32 kat fazla olduğunuda,  belirtmiş. — 

Türkiye; kendini kuşatıp devamlı sıkıştıran dört ana ve yan tektonik plaka ile çevrilidir. Bunlar Arabistan yarımadası, Avrasya, Hindistan ve Afrika ana kıtası ile kuşatılmış vaziyettedir. İlave olarakta, bunlardan daha küçük, dışına zararı olmayan Anadolu plakası üzerinde bulunmaktadır. (tektonik; hareketli, hareket eden manasında)

Hindistan ülke çıkıntısı, Hint Okyanusu tabanından Afganistan ve Pakistan topraklarına doğru itilmektedir. Bu itilme yılda 4 cm kadar ilerlerken, aynı zamanda Himalaya dağ oluşumunu desteklerken, aynı zamanda dağ  zirvelerini, daha yükseğe çıkarmaktadır. Diğer taraftan, sıkıştırma nedeni ile Afganistan toprakları büzülerek, azalmaktadır.

Arabistan yarıma plakası, Himalaya dağları ve Avrasya plakasının sıkıştırması sonucu oluşan Zağros Dağları, Irak’ın kuzey doğusuna kadar uzamaktadır.

(Yorum şeklimle) Akdeniz’in doğusu;  – Afrika, Arabistan yarımadası ve Avrasya plakasının ‘rekabeti’ neticesinde meydana gelmiş. Diğer yandan, bu  plakaların dalma / çıkma etkisi nedeni ile oluşmuş Kızıl Denizin, kuzey ve güney uçlarında var olan çökme nedeni ile Kızıl Deniz tabanı sadece, doğu /batı yönünde genişlemektedir.

Bu genişleme ise, özellikle Arabistan yarımadası üzerinde depremin oluşmasına engel olurken, Afrika ve Arabistan yarımadası üzerinde, Akarsu yatağı benzeri, bunlardan daha derin, geniş ve uzun vadi/çukurlarına verilen ad olan Rift vadilerinin oluşmasını sağlamaktadır. Afrika Rift vadisi; Afrika ve Hint Okyanusu plakalarının, birbiri altına girmesi ile oluşmuş, uzun ve geniş çukurluklardır. (rift; bu tip vadilere verilmiş özel isimdir. başta bir değer ve manası yoktur.)

Afrika, Arabistan, Avrasya ve Hint yarımadasının sıkıştırma etkisinde olan Anadolu tektonik  plakası ve üzerinde olan bildik Kuzey Anadolu fay hattı; Batı (Avrupa) yönlü hareket etmekte ve sallanmaktadır. Kaynak: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes

JEOTERMAL ENERJİ

 Jeotermal ısı; Yer Isısı anlamındadır. Jeotermal Enerjiyi elde etmek için, illa deprem bölgesinin olması gerekmez. Bir bölgede sıcak suyun çıkıyor olması; İlla o bölgenin deprem bölgesi olduğunu göstermez.  Mesela, Büyük Sahra çölünün 1500 mt altına inilirse 65 C’ ve üstü sıcak su çıkacağı ve vahalarda şuan olan bazı bölgelerdeki ılık /sıcak  suyun mağmaya yakın bölgelerden geldiği vurgulanmaktadır.  (BBC)

Yanardağın varlığı ve patlaması, O bölgede depremin olacağı manasına gelmez. Bir bakıma yanardağlar dünyamızın; Çok ısınan banyo kazanlarının üzerinde olan otomatik basınç tahliye fiskiyesi gibi, güvenliğimizi sağlar. Fakat depremin olması, yanardağın oluşmasına, sıcak suların çıkmasına bir etkendir. Sıcak su, istenirse Himalaya dağının tepesinden; Güney Kutup noktasına kadar olan  her yerde*n* Artezyen Sondajlar sayesinde çıkar-tılır. 

Diğer taraftan patlayan yanardağlar, sadece lav akıtsa çok tehlikeli durum olmuyor. Esas tehlike, bu bölgeden çıkan lavların deniz suyu ile karışması anında değişime uğrayan lav, zehirli gaz haline dönüşürken çıkan kül ise, bir anda nefes alınmasını imkansız  hale getirmektedir. 08.2020

ek bilgi – Bir ara Türkçe yayın yapan Rus RTV kanalında izlemiştim. Kamçakta Adası hem deprem hem fazlası ile sıcak su akarlarının çok olduğu bir bölgedir. Bir yanardağın çevresinde var olan sıcak su kaynakları, geçen zaman içerisinde oluşan bir deprem nedeni ile üzerine kayan 4.5 milyon tonluk toprak ve kayaların altında kalarak, kaybolmuş.  En basitinden şöyle düşünün. Çevremizde olan ve yer altından gelen bir eski çeşme kaynak suyun yönünü, kazılan bir inşaat çukuru, doğal gaz, elektrik yer hattının su akış yönünü değiştirdiği, unutulmamalıdır.

Bütün deniz ve okyanus tabanlarında  bulunan jeotermal kaynakların,  dünyada bilinenlerden çok daha fazla olduğu, bilim adamlarınca vurgulanmaktadır. GK Antartika da bile, konisi içerisinde lav bulunan bir yanardağ ile, aktif olmayan iki yanardağ mevcuttur. Öyleki burada aktif olamayan yanardağın çevresinde çıkan sıcak sulara, gezi amaçlı gelen turistler, girmektedirler. Nasa,  2017 yılı itibarı ile, Güney kutup bölgesinde faal, 91 adet yanardağın bulunduğunu belirtmektedir. 

Jeotermal ilk defa 1827 yılında İtalyada 1850 li yıllardan itibarende Avrupada başlayan sanayi devrimi ile, bu alanda kullanılmaya başlanılmış, 1905 yılında gine İtalya da, jeotermal elektrik üretimine başlanılmış. 

bilimsel açıklama – Buzlar Ülkesi  İzlanda  (buz) Adası; aynı zamanda lavlardan oluşmuş etkin volkanların olduğu bir adadır. İzlanda adasını K/G istikametinde kesen tektonik plaka yüzünden ada, D/B yönünde her sene 2,5 cm büyümektedir. Üstü buz dağı, altı fırın olan kendine has yanardağları ve ısısı ile apayrı  jeotermal bir bölgedir.

1963 yılında İzlandanın 35 km güneyinde denizde yeni volkanik ada oluştu. İzlanda, Dünyada en fazla jeotermal enerjiyi kullanan ülkesidir. Elektrik Enerjisinin yüzde 81’ini, jeotermal gibi yenilenebilir enerji ( 2019- 575 MW) kaynaklarından sağlıyor. Halkının yarısının evleride, bu sıcak su ile ısıtılmaktadır. Hatta, buzlanmanın önüne geçilmesi için bazı kara yolları, yol altından sıcak su ile ısıtılmaktadır. Kaynak: BBC 

TÜRKİYE DE  JEOTERMAL ENERJİ VE TERMAL BÖLGELERİMİZ :

Türkiye de ilk jeotermal sondaja 1960 yılında Ege  bölgesinde başlanılmış. 1968 yılında Denizli – Kızıldere ile İzmir – Balçova ve Seferihisar da uygun derecede sıcak suya rastlanılmış.

 İzmir – ( Aliağa ilçesinde, denizin suyu ile devamlı karışan ve kendiliğinden çıkan bir termal su kaynağını gördüm) – Manisa – Aydın – Denizli – Balıkesir – Bursa – Yalova – Kütahya – Bolu – Adapazarı – Afyon – Ankara – Kırşehir – Nevşehir – Yozgat – Adıyaman – Van ve Ağrı etkin termal sıcak kaynaklarına sahip illerimizdir. Ülkemizdeki termal kaynaklar genelde,  Ege bölgesi ağırlıklıdır. Ege bölgesinde sıcak su ve elektrik üretiminin  daha fazla olmasının sebebi, sıcak su katmanlarının yüzeye daha yakın ve maliyet masrafının, az olmasındandır. 02.2016

Balıkesir – Gönen  Kütahya – Simav Afyon merkez ve Sandıklı  Kırşehir  merkez ve Kaman  İzmir –  Narlıdere , Balçova Ankara – Kızılcahamam Manisa – Salihli  Ağrı – Diyadin’de bir çok evlerin ve seraların ısıtılması termal sıcak su ile yapılmaktadır. Özellikle bu uygulamalar,  Ege Bölgemizi kapsamakta olup 2 milyon metre kareye yakın seralarda, sıcak su kullanılmaktadır. (2012 verileri)

   Kaplıca kullanımında ise en başta İzmir – Aydın – Afyon – Balıkesir – Adapazarı – Yalova ve Ankara başı çekmektedir. Burada belirtilen termal ısılı kaplıcalarımız, ülke ve yurt dışı bazında tanınan yerlerimizdir. Başka yerlerde küçük çaplı, hatta açık arazide insanlarımızın girdiği sıcak su kaynaklarının olduğu bilinmektedir.  Ağrı’nın 1925 mt yükseltisindeki Diyadin ilçesinde; 70’C ye varan jeotermal su kaynakları mevcuttur. Ülkemizde, sıcaklığı 40’C  ve üstünde olan jeotermal saha sayısı, 1500  den az değildir.

Türkiye’de ilk jeotermal ile elektrik üretimine; 1984 yılında Denizli-Kızıldere’de başlanılmış. Santral, 20.4 MW kapasiteli olarak kurulmuş olup, ancak 15 MW gücü oranında çalıştırılmaktadır.  Jeotermal Elektrik Üretiminde ise, üretimin verimli olması için yüksek ısı gereklidir. Özellikle Ege Bölgesinde bulunan jeotermal kaynakların ısı derecesi 130 ile 232’C  arasındadır. Elektrik üretimi için en az 120 C’ ısı gerekmektedir. Aydın – Denizli ve Çanakkale de olmak üzere 6 yerde jeotermal elektrik üretimi yapılmaktadır.  Aralık 2010  Mecit ALBAYRAK

“Dünyada ve Türkiyede Deprem ile Jeotermal enerji bölgeleri.” için 3 yanıt

  1. Merhaba size bir soru sormak istiyorum. Bir araştırma konum var da siz de yardımcı olursanız çok sevinirim .Deprem enerjisini kullanarak yapılan projeler nelerdir ? Türkiye ve dünya genelinde depremden yararlanma şekilleri?

    1. görebildiğim kadarı ile, deprem sonunda yer yüzünde meydana gelen, çıkan, kaybolan nesneler hakkında açıklamalar var, ama depremden enerji sağlamak gibi bir açıklama yok -gibi, sizin bildiğiniz veya size söylenen belli bir konular var mı? Var ise, bu bilgi üzerinden gitmek daha kolaydır.

Bir cevap yazın