Arılar hakkında genel bilgiler

Burada yazdığım ‘Arılar hakkında genel bilgiler‘in % 80 ni yaşadım gördüm. Bazılarını etrafıma sorup öğrendiğim kıyasladığım bilgilerdir. Gördüğüm her arıcıya bana sormasa bile bilgimi verdim. Onlar sorduğuma bile düzgün cevap vermediler. % 20 sini ise! Şüphe ile karşıladığım olayların karşılığını Yerli arıcıların yayınlarından değil! Çin Rus Portekiz Brezilya menşeili kaynaklardan araştırdım. Bu yazılarımın içine -alıntı diye belirttim.

İlk arıcılığa başladığım yıllarda bir çitayı dışarıya alır uzun bir süre incelerdim. Anasız bir kovan için kendi çitasına bir ana verdiğim zaman! Uzun uzadıya incelerdim. Benim bu davranışımı gören çok daha eski arıcılar bu davranışıma kızarlardı. D şıkkında belirttiğim Ana arının üzerine C biçimi kıvrılan arılar konusu gibi! Ve FF konusu gibi. Bunları araştırdığım için öğrendim. Ve reklamımı video ile yapmadım.

Öyle ki ben! Çitalarda günlüğü görmeme rağmen! Günlüğün olması ananın olduğu manasına gelmez derdim. Bizzat anayı görmeden kovanı kapatmazdım. Usta arıcı on kovana bakıp bitirirken ben hala tek kovan başında uğraşırdım. Benim arılar üzerinden gördüğüm nice olayları usta arıcılar görmemişti bile.

Bugün bir şeye şahit oldum. Benim konu başlığım üzerinden kendi sayfama giriş yapmak istedim! Bu bilgilerin bir kısmı deyil! Tamamını noktasına kadar kopyalayıp yayınlayan (10.07.2024 Çrş Er….arıcılık sayfası) karşıma çıktı. Benim bilgiler sayesinde sitesinde reklam alıp kazanç sağlıyor.

Bu yazı alıntıdır demeyi bile kendine yakıştıramamış. Sadece sitemim bu değil! Rakımlar konulu yazılarım bile kopyalanmış, ve yayınlanıyor.

BİLİNMESİNİ VE BİLMENİZİ İSTEDİM.

Ana Arı hakkında genel bilgiler.

Haziran 07.2024 AAna arıyı öldürme nedenleri. a- Çiftleşmiş ama günlük atmamış veya çiftleşmemiş ana arının olduğu kovana, başka kovandan arı silkeleme. Arısız bile olsa, içinde günlük ve kapalı yavrusu olan çitayı da, bu kovana koymayın. Arısını silkelediğin kovanın arıları günlüklü idi. Bir bakacaklar ki, günlüksüz analı kovana gelmişler. Hemen Bu ana işe yaramıyor diye saldırıp O anayı öldürürler. b. İçinde günlük ve kapalı yavrulu çitası  olan veya olmayan  kovana dışarıdan çiftleşmemiş  ana vermeyiniz. 

c. Anası günlüğü ve kapalısı kalmamış ama sahte anaya daha gitmemiş kovana ana vermek için ise. Kafes içerisinde çiftleşmiş ana ile birlikte  kapalı ve günlüklü çita ile birlikte veriniz.  3- 5 gün kovanda bekleyiniz. d. yaşadığım bir olay. Bir kovanın anasını herhangi bir sebeple aldınız. Tekrar eski yerine koymanız gerekiyorsa! 2 gün içerisinde, kutusuz vere bilirsiniz. Feromen kokusu hala kovanda kaybolmamıştır. Aynen kabul ederler. yaşadım- Yalnız çita üzerinde gezinen anayı bir süre takip edin,

Günlüğü var ama kapalısı olmayan kovana da, başka kovandan arıyı direk silkelemeyin. Bunun için uçuş tahtası üzeri ve yere doğru bir şerbetlik tahtası uzatın. Üzerine yavru arı silkeleyin, her iki arı anlaşarak birleşirler. Direkt silkelerseniz, birbirini öldürürler.

BAnası yok ama petek içinde günlük var ise. Dışarıdan verdiğiniz anayı kabul etmez, öldürüp, meme yaparlar. Dikkat edin! bölüp hazır ana verdiğiniz kovanın peteklerin de açık günlük olmasın. Hazır ana vereceksen böldükten sonra 5 gün bekle. 5. gün tüm memeleri temizle ve kafes içerisinde anayı ver. Kapalı anayı verdikten 3 gün tekrar kontrol et meme varsa kopart. Yoksa 4. gün kafesin telini açın, hayırlı olsun.

ana arı kafesi terk etmemiş. 13.4.2014 pz. 3 çita olarak bölüp ve petek üzerinde günlüğü olan kovana kutuda ana verdim. Arı sayısı az onun için hemen kabul ederler diye kek telini açıp hazır ana verdim. 3 tam gün sonra kontrol ettim. Kutudaki keki yemişler. İşçi arılar çıkmış. Ana ise kutu içinde geziniyor. Dışarıya çıkamamış! Petekleri kontrol ettim. 2 tane meme yapmışlar. Memeleri parçaladım. Kutu içerisindeki ananın telini tekrar raptiyeleyip aynı yere koydum.  İki gün sonra kontrol ettim, kabul etmişler. Yani ana arı kafesi terk etmemiş ise, bir sorun var demektir. Kontrol edin. 2020

CEn tehlikesiz Hazır ana verme yöntemi. Günlüklü çitaları  arısız olarak başka günlüklü arılı kovanlara dağıtın. Bu yerlere hazır veya ham çita koyun. Sonra kafes içerisindeki anayı kovana koy 2 gün bekle. Telini açıp 2 gün daha bekleyip, ananın kafesten çıkıp çıkmadığını kontrol ediniz. En  zahmetsiz ve tehlikesiz yöntem bu. Ana günlük attı ve kapalı oluştuktan sonra isterseniz başka kovandaki günlüklü kapalı petek verin.

DAna arının üzerine C biçimi kıvrılan arılar. Verdiniz ana petek üzerinde geziniyorsa hemen kovana koyup üstünü kapatmayın. Ana arının olduğu peteği dışarıya alın ve anayı devamlı takip edin. Ana arı üzerine C biçimi kıvrılan arı olursa! O arıları iki parmağınız arasında sıkın öldürün. C biçimi kıvrılan arı, kendini sahte analığına  hazırlamaktadır. Bu anayı istemez’ler. Buırası tamam tehlike kalmadı. Bu anayı bitişikteki petek üzerine geçirtin. Tekrar takip edin. C biçimi saldıran olmaz ise, iş tamamdır. Varsa, aynı işlemi uygulayınız. (Not: Bu yazdığımı 40 yıllık arıcılardan (biliyorum) bilmeyen bile var. Bilende söylemez.)

E. Tezat bir durum. İçinde günlük ve kapalısı olan anasız kovanı 2 gün bekletip kafes içinde hazır ana verdim. Kontrol ettim, hiç meme hazırlığı yoktu. Tekrar kontrol ettim, Ana çıkmış, çita üzerinde geziniyor. Ama çitaların üzerinde açık kapalı 10 adet meme oluşturmuşlar. Memenin birini ana kemirmiş. Diğerlerini de ben temizledim. Velhasıl bildiğim dediğin arının ne yapacağını  ancak kendi bilir. Niye anayı kabul ettin! Niye meme yaptın?

FKovan dışından ana arının tesbiti. Kovandaki Arının anası var yok bilmiyorsun. Kovanın dışına biraz kuvvetlice vurup, kulağınızı tahtaya dayayın. Kovandan  (ıııııııı) diye uzun bir ses uğultu geliyor ise; ana yok.  Kısa (ııı) ise, ana var demektir.

Ana Arıların savaşı.

FF. Kovanı açtınız ıııı sesi geliyor ise! Kovanda Ölümüne dövüş ne demek? DİKKAT!!. Arıcı vatandaş petek üzerinde ıııı diye gezinen ana arının videosunu paylaşıyor. Bu ana arının Oğula gidecek ana olup kendisi ile gidecek ‘sevenlerini’ çağırdığını söylüyor!. YANLIŞ!! YANLIŞ!. aA. Ana arı memeden yeni çıkacak başka bir ana daha var. Çıkmış ana bunu biliyor. Ama! Kovandaki arılar bu memeye sahip çıkıyor ve önceki ananın bu anayı öldürmesine müsaade etmiyorlar. Bu hisseden eski ana kovan içinde tüm petekleri gezip işçi arılara kendini kabul ettirmeye çalışıyor.

bB. Akabinde! Memedeki ana çıkmış. Bu iki ana ölümüne dövüşüyorlar. Sesin geldiği yeri buldunuz, Böyle bir anı görürseniz, anaları kovan dışına almayın, müdahale etmeyin. Sağ kalan, kovanın anası olacaktır. Aynı yerde kozlarını paylaşsınlar. Dışarıya alırsanız, ananın biri haliyle ölüyor. Sağ kalan anayı kovana koyduğunuz da,  bu anayı da arılar öldürüyor. İşte Arılar hakkında genel bilgilere bu şekilde vakıf oldum. Hatta bir ara bir tv’nin proğram yapımcısı beni tekrar arayacağını söylemişti.

Ana satın aldığınızda anaya bakın. Ana arının  boyu uzun bacak sayısı tam kanat boyları eşit ve bitişik olmalı. Kanatlar ayrık yırtık ve yarım olmasın. 06.2020

Gyerde arılar küme olmuşlar. Arılı çitaları dışarıya çıkarttınız. Bir şekilde arılar kazara kovan dışına döküldüler. Kovanın dış yüzeyinde veya yerde arılar küme olmuşlar ayrılmıyor iseler arıların ortasına bakın. Ana var ise iki parmağınız ile tutup kovan içine koyun. Alamıyor iseniz kovandan bir tane arılı çita alıp ananın olduğu yere yaklaştırınız. Ana çita üzerine çıkar. Çitayı Kovana koyunuz.

H – Kafes içerisinde boşta hazır ana arınız var. Nereye koyacaksınız? Lakin bir kaç gün kovana koymayacaksınız. Bu Ana Kafeslerini şerbetliğini dışarıya aldığınız kovanın petekleri üzerine teli yukarıya bakacak şekli ile koyun. Bu kovanın arıları kafes içerisindeki anaya hizmet edeceklerdir.  Yalnız burada dikkat edeceğiniz nokta: Saldırganlığını bildiğiniz arılı kovanlara koymayınız. 

Iana arı uçup gitti. Kovanı açtınız, çitalara bakarken Ana uçup gitti. O an kovan hangi durumda ise! üstü açık, çita dışarıda iken vb şekillerde bir süre bekletin.  Siz orada iken gitti ise, siz de o yerde bulununuz. 2011 yılında iki tane ananın kaçmasına neden oldum. Bir tanesi, ben aynı kovanın yanında iken, 30 dk. sonra geriye geldi. 2013 senesinde ise, başka bir ana iki kere uçup gitti geldi. Peki, ana neden uçtu? -Ana daha çiftleşmedi ama epey zaman geçmiş. Veya çiftleşmiş zaman geçmiş günlük atmamış anayı arılar istemez. Yada iyice verimden düşmüş. Arılar öldürecekler.

Ana kaçar, gidecek yeri yoktur geri gelir. -Arıcı arkadaş anayı huzursuz eder, ürkek olur kaçar. Diğer bir neden isesakat ve eski anayı, arılar istemez. Üzerine çullanırlar. O an tesadüfen arıya bakarken olayı görürsünüz. Ana arıyı arıların ellerinden kurtardığınız an arı, can havli ile uçar. Gidecek yeri yoktur, geriye gelir, tekrar kaçmak zorunda kalır ve gider.…Kalırsa, zaten ölecek. Ayrıca her kovanda olur. Çiftleştirme kutuları ile normal kovanlarda yeterli sayıda arı olmaz ise ana arı kovanı terk eder.

İ – Başka bir kovana arılı çita verdiğinizde  dikkat ediniz ana arıyı öbür kovana götürmeyin. İki kovanda, anasız kalır. Yapılan incelemeler doğrultusunda İşçi arıların ana memesi olacak günlüğü peteğin başka bir yerine taşıdığı görülmüş. 03.2018

JAna arıyı öldürüyorlar ise nedenleri; A, B, Ö şıklarına bakınız

K – Bir çitalık arıda bir avuç kadar arınız var ve ana vereceksiniz. Kafessiz verebilirsiniz. Çitayı dışarıya alıp, Anayı arıların arasına salıp takip edin. Ana arının üzerinde C biçimi kıvrılmış arılar varsa! Ana arıyı öldürecek. C biçimi olan arıyı sıkın öldürün. Ana ve arıları takip edin. Üstüne çıkan yoksa, anayı kabul etmişlerdir. Çitayı yerine koyun.

L – İlla anaboyalı olacak diye birşart yok. Önemli olan sizin bilmeniz. O kovan kapağı içine yapıştıracağınız bir kağıda arı ve anası için not tutmanız yeterlidir. Kesinlikle kovan içerisindeki anayı her hangi bir boya ile boyayıp, kovan içerisine salmayın. Değişen kokudan dolayı anayı hemen öldürürler. (yaşadım) Ancak kokusuz ana boyama kalemi ile yapınız.

M Yaşlı ana. Ekim ayından itibaren kaç çitalı olursa olsun anası yaşlı ama sağlam olan kovanın anasını öldürmeyin. Başka bir kovanlada birleştirmeyin. Çünkü, O beğenmediğin ana, Ocak ayında sizin kurtarıcınız olacaktır. Kendiliğinden ölürse, kovanın arılarını başka kovan ile birleştir. Ayrıca yeni ana aldınız. Ana başlangıçta  normal günlük atmış. 8 – 10 gün sonra kontrol ettiniz, erkek yavru gözleri oluşmuş. Ana arı, eksik çiftleşmiş. Yetiştirici, ananın ilk günlük atımını gördükten sonra, garantili olduğunu düşünerek sana satar. Burada, ana arı yetiştiricisinin hatasını aramayınız. Gidin değiştirin veya başka yerden alınız.

N – Hazır aldığınız ana uzun bir süre günlük atmaya bilir. 2014 Nisanında aldığım hazır ana, tam 42 gün günlük atmadı. İlk geldiği gün çelimsiz bir ana idi. Geçen zaman içerisinde boyu uzadı, güzelleşti.  Öldürmeye elim varmadı. Tamam, ana günlük atmıyor atamıyor idi ama neden bilmiyor ve bilemem.  (illa bu böyledir demiyorum ama) bir şey dikkatimi çekti. Bu ananın olduğu kovan içerisinde bir tane erkek arı yoktu. Diğer kovanlardan erkek arıları tutup, bu kovana koydum. İki gün sonra petekleri kontrol ettiğimde, günlük vardı. Siz beklemeden  deneyin diye yazıyorum.

OAnası olmayan kovan. Petek İçinde günlüğü olan arı, kendi anasını yapar. Günlüğü yoksa ve anasız süre 4 günü geçmemiş ise! İçinde  günlüğü kapalısı olan arısız 1 -2 çitayı, bu kovana nakil ediniz. Kendi analarını yaparlar. Ana arı değişiminde ise; Feromen kokusu ve günlük atımı azalmış anayı değiştirirler. İşçi arılar, ana memesi kapcığı haline getirir. Ana oraya günlük atar. Bu memeler genelde peteğin orta yerinde 1-2 tane olur. Bazen eski ve yeni ana bir müddet bir arada yaşaya bilir. (FAO)

Sahte Ananın durumu.

ÖAna arıyı öldürüyorlar ise SAHTE ANA olabilir. Epeydir kovana bakmadınız. Kovan içinde veya petekte kapalı erkek arı sayısı çok fazla ise hemen ana arıya bakınız. Ana yok. Petek gözü diplerine baktınız. Göz diplerinde 2-3 adet günlük varsa! kovanda sahte ana var demektir. Sahte anaya gitmiş kovana,  başka kovandan günlüklü çita koyup yeni ana yaptırmaya kalkışmayın. Sahte ana ana memesi yaptırmaz. İşçi arılar ana memesi yapsalar bile, çıkacak yeni ANAYI sahte ana, öldürür.

  • Sahte ana ve Oğul arısı hakkında

Sahte anadan kurtulmak için en kolay yöntem. Sahte analı kovanın ağzını içinde arılar varken kapat, yerinden kaldır. Aynı yere içinde boş ham veya hazır petek olan kovan koyun. Bu kovanı 3 – 5 km uzakta ağaçlı ormanlıklı uzun otlu arazisi tepeli yere götürün. Bütün petek ve arıları dışarıya çıkarın silkeleyin. Boşalan petek ve kovanı biraz uzağa koyun. Tarlacı arılar eski yerlerine giderler. Sahte ana ve YANDAŞLARI orada kalırlar. Orada bekleyin, küme olan arıları 1-2 karıştırın. Yerde kalan küme şeklindeki arıları ezin. Sahte ana burada ve yandaşları ile birlikte ölecektir.

PPetek üzerindeki Sahte ananın tespiti. Arkasını günlük yuvasına sokan arı, Sahte ananın kendisidir. Sahte ana koloninin çokluğuna göre bir kaç tane olabilir. -Yakaladım-Gördüklerinizi ezin. Faydası olur. Sahte ananın yaptığı erkek arı, kısırdır. Çiftleşemez. 2024

Oğul Arısı Hakkında.

RÇıkan oğul arısını, istiyorsanız yeni bir kovana koyunuz. Şayet çıkan oğulu istemiyorsanız, Oğul arıyı konduğu yerden alıp yere  dökünüz. Aynı kovanın I. ve 2. oğulunda 1 ana, daha sonraki oğullarda ise çok ana bulunur. Bütün anaları bulup öldürün. Veya ana kutucuklarına işçi arı ve içinde keki ile ayrı ayrı koyup uzaklaştırın. (lazım olur) Çıkan oğul, çıktığı kovana, döner. 

S – Her ihtimale karşı kovanın oğula gitme durumu var ve arının oğul vermesini istemiyor iseniz. Çitaları kontrol ediniz. Memeli olan ve olmayan çitaları ayrı kovanlara eşit şekilde dağıtın. Üzerinde kendi anası olan memesiz çitalarıda  başka kovana alıp 4 km uzağa götürün. Veya bu kovanların ikisini olduğu yerden alıp farklı yerlere koyun. Tarlacı arılar başka kovanlara gider. Bu arada kolonide ikiye bölündüğü için oğula gitmekten vazgeçerler.

Ş – Sahil bölgesinde portakal bahçesine yakın ve basara var ise, günlük petek işlenir. Bu durumda az az şerbet veriniz. Çok verirseniz, iki çitalık arı bile oğula yönelir. İç bölgelere geldiğinizde ana arı, serin havadan etkilenir ve  günlük atımı azalır. Arının uçuş deliğini daraltınız. Hatta uçuş deliğini önden kapatacak bir kapak, teneke takınız. Bu kapak serin  havanın direk içeriye girmesini engeller. Boş yerlere  Strafor  koyunuz. Mayıs ayı değişken iklime sahiptir.

T – Petek üzerinde Arılar ana arının  ayaklarından asılıyorlar. Peteklerde günlük yok. Ana iyice çaptan düşmüş. İşçi arı yeni ana memesi yapacak. Yaptıkları meme içine ana arının günlük atmasını istiyorlar. Hemde anayı istemiyorlar. Bu durumda arılı petekleri iki ayrı kovana bölünüz. 5 km uzağa ikisinide götürün. Ertesi gün bunlara ayrı ayrı birer günlüklü çita ver. Diğer bir kovan ile birleştirirsen O kovanın anasını öldürürler.

BİLİMSEL BİLGİ. Türkiyede İtalyan, Karniyol, Muğla, Kafkas ve Anadolu cinsi ana arılar var. Çeşitli ana arıların çiftleştirilmesi ile elde edilen melez (Hibrit) denen analar var. Hibrit ananın günlüğünden yeni elde edilen ana verimli olmuyor. Hibrit Melez arı cinslerinden elde edilen balın miktarı, normal arı cinslerinin ∼ 2 katı oluyor. Laboratuvar ortamında yaşatılıp, hiç bir iş yapmayan  işçi arının 304 gün yaşadığı, belirtiliyor.

ÜGenç ve Yaşlı ana arının özellikleri. Doğal renkleri eski anaya göre  koyu parlak, boyu kısa, şişman, hareketleri hızlıdır. Ana  arı yaşlandıkça karın kısmı incelip boyu uzar. Hareketi yavaş olur. Siyah halkalar arası açılır. Sarı renkleri ortaya çıkar. FAO

Onbeş çitanın onunda günlük ve kapalı olmadan anayı aşağıya hapsetmeyin. Mümkün oldukça içinde günlük olan çitalarıda ilaveye  koymayınız. Ana arı bu kısma uğramaz ise arılar burada meme yaparlar. Memeleri gördüğünüzde, kesiniz.   04.2016

Şerbet verilmesi

V – Araziden gelen nektar ve polen azaldıkça, ana günlük atımını azaltır. Temmuz, ağustos aylarında azar azar şerbet ve elinizde olan polenden koloninin gücüne göre veriniz. Anası olmayan kovana az şerbet veriniz. Dışarıdaki kavun karpuzdan meyve şekeri (fruktoz) alıp kovana nektar olarak bırakır. Su ihtiyacını görür. 05.2017

Y – Karanlıkta yağmurlu ve kapalı havalarda açılan kovanların arıları arıcıya saldırır. Arı saldırısından korunmak için yapmanız veya yapmamanız gerekenler şunlardır. Herhangi bir şekilde vücudunuzun etrafında arılar uçuşuyorsa elinizi veya başka bir maddeyi arıya karşı sallamayın.

Bu durumda arının size karşı daha saldırgan olmasına neden olursunuz. Göz kapaklarınızı arada bir kapatınız. Arı saldırısına uğrar iseniz, kapalı bir yere girin. Vücudunuzun açık yerlerini kapatınız. Açık bir alanda özellikle başınızı ağaç, ot ve çalılık bir yere sokunuz.  Kağıt veya ot yakınız. Arı, ateş ve dumana gelmekte tereddüt eder. 07.2018