Kovanlarda yağma olayı var ise!

YAĞMA olayı ve şüphesi var ise: 01.2022 – Şüphe bile etseniz! hemen uçuş deliğini KAPATINIZ. En az 30 dakika kapalı tutunuz. Kovan önünde uçuşların yok veya azaldığını ve arıların  çoğunun  kovan üzerine konduğunu gördüğünüzde, uçuş tahtasını açınız. Uçuş tahtası, kovan üstü veya yerde birbirine sarılan ve saldıran arıların varlığını ve çokluğunu görüyorsanız bilin ki, O kovanda  yağma durumu var demektir. Yalnız, kovan içindeki  arıların hava almasını engelleyecek şekilde kapatmayın. Uçuş tahtası delikli veya, kovanınız alttan polen tuzaklı ise, sorun yok. Yağmaya gelen ilk arılar, yanlardan kovana girmeye çalışırlar. Bunlar, öncü yağmacı arılardır.

Esas yağma ise, sürü halinde önden olur. Yağmanın oluşması ile, her yönden saldırıya geçerler. Yağmaya gidecek arı, hangisidir! derseniz: Kovanlıkta sayısına güvenen her kovandaki arı, zayıf gördüğü kovanı yağmalar. Mesela, 3 çitalık bir arı kolonisi bile!, kendini savunmaktan çekiniyor ise! Bir çitalık arı varken, 3 çitalık kovan, yağmaya uğrar. Kovandan çıkan arıların üzerine un, pudra şekeri serper iseniz, yağmaya gelen arıların hangi kovana girdiğini görürsünüz. İlaveten, Uçuş deliğini kapattığınızda, etrafta uçuşan arıların üzerine fısfıs ile su püskürtmek, yağmacı ve diğer arıların sakinleşmesini, sağlıyacaktır. 

Genelde yağma olayı Temmuz ayından itibaren başlar. Bu aydan itibaren kovana vereceğiniz şerbeti, akşam vakti verin ki; Yağma olayı olmasın. Acizane bir öneri yapayım. 8 – 10 kovanlık arınız var. Ve arılara bakacaksınız. Bütün kovanlara, tütsü verin ve ağızlarını kapatın. Kapattığınız bu kovanların arıları, nektar yüklü geldikleri için, direk kendi kovanlarının dışına yapışırlar. Başka kovanlara saldırma olayı pek olmaz. Baktığınız kovanında ağzı , bütün bakım işi bitinceye kadar kapalı olsun. Böylece daha rahat çalışırsınız. Lakin yinede yağma olmaz diye bir kural yok, Kovanın üsütünüde kapattığınızda, arı dışarıya çıkamadığı için, içeride bu arılar, öldürülür. Gerekirse, kovanlarınızı 1 – 2 saat kapalı tutun. 50 – 100 arının ölmesi, bir kovanın yok olmasından iyidir. 07.2019