Petek veya çitaların kovanda yerleşik sırası.

Haziran 02.2024 –Sıfırdan Çitaların yerleştirilme şekli: Siftah dediniz arıcılığa başladınız.-Siz kovanın arkasındasınız- Arıların üzerini yeterince kapladığı sayı kadar hazır veya ham çitanızı koyun. Şerbetliği kovan üstüne koyup şerbetini döküp kapatınız.

Şerbet, hem yemesi ve hemde petek örmesi içindir. Arılar bütün ham çitaları kabartılar ve ana arıda çitanın iki yüzüne tamamen günlük attı. 30 gün sonra yeni petek veriniz. Bu konuda Çita veya petek örümü. Başlıklı yazıma bakınız.

Ne zaman ki arılar, son koyduğunuz peteğin ön ve arka yüzlerine bal ve polen koymaya başladı ise, artık bu andan itibaren ham çitalarınızı, baştan ve sondan ikinci yere koymaya başlayınız.

Tabi ki bütün bu yazdıklarımın hepsi; Ana arıya, her türlü hava şartlarına, araziden gelecek nektar ve polene, kovandaki genç ve tarlacı arı sayısına, kovanda olabilecek her türlü hastalıklara ve sizin vereceğiniz şerbete bağlı.

Eski Kovan ve eski petek yerleştirilme şekli ise; 10 çitalık bir kovan için (siz kovanın arkasında ve sağ tarafınız 1. hesabı ile)! En dıştan sağlı – sollu 1. ve 10. çitalar hep ballı – polenli çitalar olmalı. Ham çitalar 2 ve 9 Diğer ballı polenli çitaları 3 ve 8 e, Açık/kapalı yavrulu çitalar 4 ve 7, tam yavru kapalı çitalar 5 ve 6 ya konulur. (Rahmetli Prof Dr Muhsin Doğaroğlu uygulaması.) Kuluçkalık, tamamen doldu.

İlave koyacaksanız. Kuluckalık içindeki kapalı günlüklü 5. veya 6. çita ile, ballı polenli 1. veya 10. çita, ilaveye konulur. Ballı çita ilavenin sağ dip tarafına, diğer çitada hemen dibine konulacak. Soğuk havalarda, İlavedeki Çitanın Bitişiği boş yere strafor veya şeker çuvalını koyunuz. Sıcak havalarda çuval koymayınız. Arı çoğaldıkça 1 – 10. çita kuralını uygulamaya devem ediniz.

Aşağı kuluçkalığa ise; Çektiğiniz çitalar hangi taraftan ise! Çektiğiniz İLKYERE 3. Veya 8. çitayı koyunuz. Diğer çitaları ise! Sağlı sollu orta yere doğru kaydırınız. Yine 2. ve 9. yere ham çitay koyup kapatınız. 06.2020